Instruktionsfilmer

BirdyBox kommer med en Windows 10 PC konfigurerad med ett antal olika mjukvaror. Nedan följer instruktionsfilmer för de olika mjukvarorna.

SMART Notebook - för att rita, skriva och räkna etc.

SMART NoteBook

Easy Interactive Tool - för att rita, skriva och räkna etc.

 Epson pennor   How to use Easy Interactive Tool in Whiteboard Mode 

Gynzy - webbaserade färdiga aktiviter

 Gynzy 1  Gynzy 2
Gynzy 3 Gynzy 4

HoverCam Dokumentkamera - Visa, spela in film, ta bilder etc.

 Hovercam video 1   Hovercam video 2 
Hovercam video 3  Hovercam video 4 
 Hovercam video 5   Hovercam video 6 

Zcooly - lärande spel

Zcooly Affären är ett lärande spel som ingår i BirdyBoxZcooly Affären 2 är ett lärande spel som ingår i BirdyBox
Zcooly Gruvan är ett lärande spel som ingår i BirdyboxZcooly Klockgården är ett lärande spel som ingår i BirdyBox
Låt dina barn spela och ha kul samtidigt som de utvecklar sitt logiska tänkande och sina matematikkunskaper!