Varför på golvet?

BirdyBox 24Barn väljer helt naturligt att leka på golvet upp till en viss ålder!

Fördelar med cirkelformation och på golvet:
  • Alla når och den oöma, slitstarka mattan är anpassad för att krypa och leka på
  • Alla ser lika bra och kontakten mellan barnen förstärks
  • Formen gör det också lättare för alla att höra alla
  • Barnen och läraren ser varandra vilket underlättar dialogen
  • Underlättar kommunikation och interaktion på ett sätt som andra sätt att sitta på inte gör. Jämför med pedagogen eller eleven som står med "ryggen-vänd-mot-klassen" och ritar och skriver på tavlan.
  • Alla kan ha större påverkan på det man gör tillsammansBirdyBox 25
  • Barnen lär av varandra, jobbar i grupp, två kan använda pennorna samtidigt  och kan få stöd från sina kompisar
    Pedagogen får ”fågelperspektiv” över gruppen och kan fördela vilket barn som skall ha initiativet

"Cirkeln är den geometriska figur som är grundläggande för öppen mänsklig kommunikation" Owen Harrisson